Các quốc gia tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Một cậu bé ở Pháp đang được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Một cậu bé ở Pháp đang được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Một cậu bé ở Pháp đang được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top