Các quốc gia thế giới cách ly F0 và F1 để ngăn lây lan COVID-19 ra sao?

Cách ly người mắc COVID-19 và người tiếp xúc với ca mắc để ngăn chặn virus lây lan. Ảnh: AFP
Cách ly người mắc COVID-19 và người tiếp xúc với ca mắc để ngăn chặn virus lây lan. Ảnh: AFP
Cách ly người mắc COVID-19 và người tiếp xúc với ca mắc để ngăn chặn virus lây lan. Ảnh: AFP
Lên top