Các quốc gia sơ tán công dân và đóng cửa đại sứ quán ở Afghanistan

Máy bay sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan của Vương Quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh
Máy bay sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan của Vương Quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh
Máy bay sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan của Vương Quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh
Lên top