Các quốc gia EU thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt

Cờ EU bên ngoài trụ sở Ủy ban Châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP
Cờ EU bên ngoài trụ sở Ủy ban Châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP
Cờ EU bên ngoài trụ sở Ủy ban Châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP
Lên top