Các phi hành gia SpaceX kể lại hành trình thực hiện sứ mệnh thập kỷ

Hai phi hành gia SpaceX đến Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: AFP
Hai phi hành gia SpaceX đến Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: AFP
Hai phi hành gia SpaceX đến Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: AFP
Lên top