Các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chuẩn bị cho khả năng đóng cửa

Nếu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không thể thống nhất ngân sách mới trị giá 6 tỉ USD cho năm tiếp theo tính tới 30.6.2022, các phái bộ gìn giữ hòa bình có thể phải tạm đóng cửa. Ảnh: AFP
Nếu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không thể thống nhất ngân sách mới trị giá 6 tỉ USD cho năm tiếp theo tính tới 30.6.2022, các phái bộ gìn giữ hòa bình có thể phải tạm đóng cửa. Ảnh: AFP
Nếu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không thể thống nhất ngân sách mới trị giá 6 tỉ USD cho năm tiếp theo tính tới 30.6.2022, các phái bộ gìn giữ hòa bình có thể phải tạm đóng cửa. Ảnh: AFP
Lên top