Các nước xử lý việc hành hung nhân viên y tế giữa dịch COVID-19 ra sao?

Một bức bích họa với hình ảnh nhân viên y tế là thiên thần hộ mệnh chống dịch COVID-19 ở Navi Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Một bức bích họa với hình ảnh nhân viên y tế là thiên thần hộ mệnh chống dịch COVID-19 ở Navi Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Một bức bích họa với hình ảnh nhân viên y tế là thiên thần hộ mệnh chống dịch COVID-19 ở Navi Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top