Các nước trên thế giới làm gì để bảo vệ học sinh khi trường học mở lại

Học sinh trung học ở Bắc Kinh trong ngày đi học trở lại. Ảnh: AFP
Học sinh trung học ở Bắc Kinh trong ngày đi học trở lại. Ảnh: AFP
Học sinh trung học ở Bắc Kinh trong ngày đi học trở lại. Ảnh: AFP
Lên top