Các nước thành viên hối thúc EU chống nạn tin giả về 5G

Logo công nghệ không dây 5G hiển thị trên điện thoại thông minh và biểu tượng của tín hiệu không dây hiển thị trên máy tính bảng ở Paris. Ảnh: AFP.
Logo công nghệ không dây 5G hiển thị trên điện thoại thông minh và biểu tượng của tín hiệu không dây hiển thị trên máy tính bảng ở Paris. Ảnh: AFP.
Logo công nghệ không dây 5G hiển thị trên điện thoại thông minh và biểu tượng của tín hiệu không dây hiển thị trên máy tính bảng ở Paris. Ảnh: AFP.
Lên top