Các nước sử dụng mã QR để kiểm soát đi lại thế nào?

Trung Quốc sử dụng mã QR để kiểm soát đi lại trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc sử dụng mã QR để kiểm soát đi lại trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc sử dụng mã QR để kiểm soát đi lại trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua
Lên top