Các nước quản lý hoạt động quyên góp từ thiện ra sao?

Mỗi nước có quy định riêng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện. Ảnh: AFP
Mỗi nước có quy định riêng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện. Ảnh: AFP
Mỗi nước có quy định riêng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện. Ảnh: AFP
Lên top