Các nước phản ứng việc Mỹ, Anh, Australia lập liên minh mới

Lãnh đạo Mỹ, Anh, Australia thông báo lập liên minh AUKUS. Ảnh: AFP
Lãnh đạo Mỹ, Anh, Australia thông báo lập liên minh AUKUS. Ảnh: AFP
Lãnh đạo Mỹ, Anh, Australia thông báo lập liên minh AUKUS. Ảnh: AFP
Lên top