Các nước Mekong hoan nghênh Mỹ hỗ trợ chống COVID-19

Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mekong - Mỹ lần thứ hai, ngày 3.8.2021. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mekong - Mỹ lần thứ hai, ngày 3.8.2021. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mekong - Mỹ lần thứ hai, ngày 3.8.2021. Ảnh: BNG
Lên top