Các nước học cách chung sống với COVID-19

Một trung tâm thương mại ở Singapore. Ảnh: AFP
Một trung tâm thương mại ở Singapore. Ảnh: AFP
Một trung tâm thương mại ở Singapore. Ảnh: AFP
Lên top