Các nước đi tìm "bệnh nhân số 0" của dịch COVID-19

Việc tìm kiếm bệnh nhân số 0 ở mỗi quốc gia là một nhiệm vụ khó khăn. Ảnh: CGTN
Việc tìm kiếm bệnh nhân số 0 ở mỗi quốc gia là một nhiệm vụ khó khăn. Ảnh: CGTN
Việc tìm kiếm bệnh nhân số 0 ở mỗi quốc gia là một nhiệm vụ khó khăn. Ảnh: CGTN
Lên top