Các nước chúc mừng Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chủ trì họp trực tuyến. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chủ trì họp trực tuyến. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chủ trì họp trực tuyến. Ảnh: BNG
Lên top