Các nước Châu Mỹ lên kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela

Tình hình chính trị - xã hội ở Venezuela hiện ngày càng trở nên trầm trọng vì khan hiếm hàng hóa, lạm phát đạt tốc độ "phi mã".
Tình hình chính trị - xã hội ở Venezuela hiện ngày càng trở nên trầm trọng vì khan hiếm hàng hóa, lạm phát đạt tốc độ "phi mã".
Tình hình chính trị - xã hội ở Venezuela hiện ngày càng trở nên trầm trọng vì khan hiếm hàng hóa, lạm phát đạt tốc độ "phi mã".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM