Các nhà sản xuất vaccine thích ứng với biến thể COVID-19 thế nào?

Sản xuất vaccine COVID-19 ở Anh. Ảnh: AFP
Sản xuất vaccine COVID-19 ở Anh. Ảnh: AFP
Sản xuất vaccine COVID-19 ở Anh. Ảnh: AFP
Lên top