Các nhà ngoại giao tại Hà Nội: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng với Việt Nam và thế giới

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Nhật Hạ
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Nhật Hạ
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top