Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thử thuốc chống đông máu để chữa COVID-19

Một loại thuốc chống đông máu được xem là có tiềm năng để chữa COVID-19. Ảnh: Bloomberg.
Một loại thuốc chống đông máu được xem là có tiềm năng để chữa COVID-19. Ảnh: Bloomberg.
Một loại thuốc chống đông máu được xem là có tiềm năng để chữa COVID-19. Ảnh: Bloomberg.
Lên top