Các nhà khoa học Trung Quốc “giải oan” cho nguồn gốc của COVID-19

Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng tê tê không phải là vật chủ lây truyền COVID-19. Ảnh: AP
Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng tê tê không phải là vật chủ lây truyền COVID-19. Ảnh: AP
Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng tê tê không phải là vật chủ lây truyền COVID-19. Ảnh: AP
Lên top