Các nhà khoa học phát hiện loài khủng long mới

Nullotitan Glaciaris là loài khủng long mới được các nhà khoa học Argentina phát hiện. Ảnh chụp màn hình.
Nullotitan Glaciaris là loài khủng long mới được các nhà khoa học Argentina phát hiện. Ảnh chụp màn hình.
Nullotitan Glaciaris là loài khủng long mới được các nhà khoa học Argentina phát hiện. Ảnh chụp màn hình.
Lên top