Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Các nhà khoa học đã xác định được một kháng thể trong một phòng thí nghiệm có thể ngăn chặn virus lây nhiễm cho các tế bào. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học đã xác định được một kháng thể trong một phòng thí nghiệm có thể ngăn chặn virus lây nhiễm cho các tế bào. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học đã xác định được một kháng thể trong một phòng thí nghiệm có thể ngăn chặn virus lây nhiễm cho các tế bào. Ảnh: AFP
Lên top