Các nhà khoa học Anh tung ảnh chụp các thiên hà trong không gian sâu

Hình ảnh được các nhà khoa học ở Anh công bố. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh được các nhà khoa học ở Anh công bố. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh được các nhà khoa học ở Anh công bố. Ảnh chụp màn hình
Lên top