Các nhà khảo cổ phát hiện “mắt xích quan trọng” của bảng chữ cái đầu tiên

Bản khắc chữ cái ban đầu được tìm thấy trên đồ gốm tại Lachish. Ảnh: Viện khoa học Áo
Bản khắc chữ cái ban đầu được tìm thấy trên đồ gốm tại Lachish. Ảnh: Viện khoa học Áo
Bản khắc chữ cái ban đầu được tìm thấy trên đồ gốm tại Lachish. Ảnh: Viện khoa học Áo
Lên top