Các nhà điều tra MH370 tiết lộ sốc về hộp đen máy bay

Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah. Ảnh: Daily Express
Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah. Ảnh: Daily Express
Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah. Ảnh: Daily Express
Lên top