Các loại vaccine hiệu quả cao với biến thể COVID-19 Ấn Độ

Tiêm 2 liều vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca có hiệu quả cao với biến thể Ấn Độ. Ảnh: AFP
Tiêm 2 liều vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca có hiệu quả cao với biến thể Ấn Độ. Ảnh: AFP
Tiêm 2 liều vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca có hiệu quả cao với biến thể Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top