Các hãng vaccine bắt tay vào phát triển vũ khí chống biến thể Omicron

Các nhà sản xuất đã bắt tay vào phát triển một loại vaccine ngừa biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Các nhà sản xuất đã bắt tay vào phát triển một loại vaccine ngừa biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Các nhà sản xuất đã bắt tay vào phát triển một loại vaccine ngừa biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Lên top