Các hãng hàng không Việt Nam ký thỏa thuận với Pháp mua 30 máy bay Airbus