HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH NGA - CHÂU PHI:

Các giá trị, mục tiêu mới từ lợi ích chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo Châu Phi tham dự
Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Châu Phi. Ảnh: Kremlin.ru
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo Châu Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Châu Phi. Ảnh: Kremlin.ru
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo Châu Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Châu Phi. Ảnh: Kremlin.ru
Lên top