Các cựu Tổng thống Mỹ cùng phản ứng sau hỗn loạn tại Điện Capitol

Các cựu Tổng thống Mỹ (từ trái qua phải) Jimmy Carter, George H. W. Bush (đã qua đời), George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama trong một sự kiện ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.
Các cựu Tổng thống Mỹ (từ trái qua phải) Jimmy Carter, George H. W. Bush (đã qua đời), George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama trong một sự kiện ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.
Các cựu Tổng thống Mỹ (từ trái qua phải) Jimmy Carter, George H. W. Bush (đã qua đời), George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama trong một sự kiện ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.
Lên top