Các cựu Tổng thống Mỹ chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden theo cách đặc biệt

Ba cựu Tổng thống xuất hiện trong video chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden, được phát tại buổi hòa nhạc nhậm chức "Celebrating America" tối 20.1. Ảnh: AFP
Ba cựu Tổng thống xuất hiện trong video chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden, được phát tại buổi hòa nhạc nhậm chức "Celebrating America" tối 20.1. Ảnh: AFP
Ba cựu Tổng thống xuất hiện trong video chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden, được phát tại buổi hòa nhạc nhậm chức "Celebrating America" tối 20.1. Ảnh: AFP
Lên top