Các cụm lây nhiễm rải rác khắp Nhật Bản liên quan tới nơi đông người

Một trung tâm nghệ thuật ở Osaka được xem là cụm lây nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.
Một trung tâm nghệ thuật ở Osaka được xem là cụm lây nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.
Một trung tâm nghệ thuật ở Osaka được xem là cụm lây nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.
Lên top