Các con ông Trump chia rẽ về cuộc chiến pháp lý của cha

Từ trái qua: Donald Trump Jr, Ivanka Trump và Eric Trump. Ảnh: AFP
Từ trái qua: Donald Trump Jr, Ivanka Trump và Eric Trump. Ảnh: AFP
Từ trái qua: Donald Trump Jr, Ivanka Trump và Eric Trump. Ảnh: AFP
Lên top