Các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lên top