Các bước rửa tay khô và ướt đúng cách nhất phòng virus Corona

Rửa tay bằng nước và xà phòng là cách tốt nhất để phòng ngừa virus Corona. Ảnh: CDC
Rửa tay bằng nước và xà phòng là cách tốt nhất để phòng ngừa virus Corona. Ảnh: CDC
Rửa tay bằng nước và xà phòng là cách tốt nhất để phòng ngừa virus Corona. Ảnh: CDC
Lên top