Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN định hướng thúc đẩy hợp tác nhân quyền

Đối thoại giữa các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đại diện Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) theo hình thức trực tuyến chiều 10.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Đối thoại giữa các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đại diện Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) theo hình thức trực tuyến chiều 10.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Đối thoại giữa các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đại diện Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) theo hình thức trực tuyến chiều 10.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top