Các bang ở Ấn Độ bắt đầu nới lỏng phong tỏa ngừa COVID-19

Người dân Ấn Độ chờ tiêm vaccine COVID-19 tại một điểm tiêm chủng. Ảnh: AFP
Người dân Ấn Độ chờ tiêm vaccine COVID-19 tại một điểm tiêm chủng. Ảnh: AFP
Người dân Ấn Độ chờ tiêm vaccine COVID-19 tại một điểm tiêm chủng. Ảnh: AFP
Lên top