Các âm thanh còn sót lại trong không gian phong tỏa lặng như tờ vì COVID-19

Một gia đình Italia đứng vỗ tay để cổ vũ đội ngũ y tế trước ban công trong thời gian quốc gia này đang áp lệnh phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Một gia đình Italia đứng vỗ tay để cổ vũ đội ngũ y tế trước ban công trong thời gian quốc gia này đang áp lệnh phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Một gia đình Italia đứng vỗ tay để cổ vũ đội ngũ y tế trước ban công trong thời gian quốc gia này đang áp lệnh phong tỏa vì COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top