Cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương đang bị sụt giảm về kích thước

Những con cá voi Bắc Đại Tây Dương sinh ra ngày nay ngắn hơn tới 1m so với những con sinh ra cách đây 30 năm. Ảnh: NOAA
Những con cá voi Bắc Đại Tây Dương sinh ra ngày nay ngắn hơn tới 1m so với những con sinh ra cách đây 30 năm. Ảnh: NOAA
Những con cá voi Bắc Đại Tây Dương sinh ra ngày nay ngắn hơn tới 1m so với những con sinh ra cách đây 30 năm. Ảnh: NOAA
Lên top