Cá voi nặng 20 tấn chết vì 99kg rác trong dạ dày

Con cá voi đực 10 tuổi chứa 99 kg rác bên trong bụng ở Scotland. Ảnh: NYTIMES.
Con cá voi đực 10 tuổi chứa 99 kg rác bên trong bụng ở Scotland. Ảnh: NYTIMES.
Con cá voi đực 10 tuổi chứa 99 kg rác bên trong bụng ở Scotland. Ảnh: NYTIMES.
Lên top