Cá sấu có sừng đã tuyệt chủng được trả về đúng vị trí trên cây tiến hóa

Hộp sọ của cá sấu có sừng đã tuyệt chủng ở Madagascar (Voay robustus). Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.
Hộp sọ của cá sấu có sừng đã tuyệt chủng ở Madagascar (Voay robustus). Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.
Hộp sọ của cá sấu có sừng đã tuyệt chủng ở Madagascar (Voay robustus). Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top