Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cả quân chính phủ và nổi dậy đều quyết liệt cho trận đánh lớn Aleppo