Ca nhiễm mới cao kỷ lục, Florida thành tâm chấn đại dịch mới ở Mỹ

Xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Jacksonville, tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Jacksonville, tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Jacksonville, tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top