Ca mổ hy hữu lấy ra 20 chiếc thìa dĩa và nữ trang trong dạ dày người bệnh

Số thìa dĩa và đồ làm bếp lấy ra trong dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: MEMO
Số thìa dĩa và đồ làm bếp lấy ra trong dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: MEMO
Số thìa dĩa và đồ làm bếp lấy ra trong dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: MEMO
Lên top