Cá mập và chim biển lũ lượt kéo đến ăn thịt cá voi lưng gù

Một con cá mập trắng lớn đang ăn xác con cá voi xấu số. Ảnh: NOAA/Khu bảo tồn Biển Quốc gia Stellwagen Bank
Một con cá mập trắng lớn đang ăn xác con cá voi xấu số. Ảnh: NOAA/Khu bảo tồn Biển Quốc gia Stellwagen Bank
Một con cá mập trắng lớn đang ăn xác con cá voi xấu số. Ảnh: NOAA/Khu bảo tồn Biển Quốc gia Stellwagen Bank
Lên top