Cá mập bò cũng có "tình bạn"

Sẽ là nhân hóa khi nói về "tình bạn" của loài cá mập bò. Ảnh: AFP
Sẽ là nhân hóa khi nói về "tình bạn" của loài cá mập bò. Ảnh: AFP
Sẽ là nhân hóa khi nói về "tình bạn" của loài cá mập bò. Ảnh: AFP
Lên top