Ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục, Nhật Bản mua 10.500 tủ đông chứa vaccine

Nhật Bản sẽ mua 10.500 tủ đông sâu để lưu trữ và bảo quản vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Nhật Bản sẽ mua 10.500 tủ đông sâu để lưu trữ và bảo quản vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Nhật Bản sẽ mua 10.500 tủ đông sâu để lưu trữ và bảo quản vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top