Ca mắc COVID-19 ở thanh niên Mỹ tăng vọt

Sinh viên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu ca mắc COVID-19 ở đại học New York ở Manhattan, New York, Mỹ . Ảnh: Reuters
Sinh viên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu ca mắc COVID-19 ở đại học New York ở Manhattan, New York, Mỹ . Ảnh: Reuters
Sinh viên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu ca mắc COVID-19 ở đại học New York ở Manhattan, New York, Mỹ . Ảnh: Reuters
Lên top