Ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh nhất trong 2 tháng

Trung Quốc báo cáo số ca mắc COVID-19 hàng ngày gia tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian hơn 2 tháng. Ảnh: AFP
Trung Quốc báo cáo số ca mắc COVID-19 hàng ngày gia tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian hơn 2 tháng. Ảnh: AFP
Trung Quốc báo cáo số ca mắc COVID-19 hàng ngày gia tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian hơn 2 tháng. Ảnh: AFP
Lên top